menù
logo bianco
 
trentino
booking
X
Aankomst
 
Vertrek
 
 
Volwassenen
 
Kinderen

Wetten en voorschriften voor het vissen


Hieronder geven wij u de geldende basiswetten (2018) van de autonome provincie Trento t.a.v. de hengelsport (eventuele aanpassingen dient u bij de betrokken instanties te controleren).
Elke visvereniging beschikt over een eigen reglement dat strenger kan zijn en de regelgeving per gebied bepaalt; deze reglementen worden normaal bij de toeristenvergunning bijgevoegd, die bij de genoemde
verkooppunten verkrijgbaar zijn.

VISWET

(L.P. 11 juli 2018, n. 12)

In verband met het uitoefenen van de visserij moet men in het bezit zijn van een visvergunning, daarmee heeft de eigenaar daarmee het exclusieve visrecht.

De visvergunning, van onbeperkte duur, wordt afgegeven onder de voorwaarden zoals  wordt vastgelegd in de wetsverordening 

Visvergunning is niet vereist:
 1. aan houders van gastvergunningen (dagelijks en wekelijks);
 2. aan personeel dat wettelijk gemachtigd is om monsters voor wetenschappelijke doeleinden te vangen, ook in afwijking van de huidige verboden;
 3. aan werknemers van de dealers of eigenaars van exclusieve visrechten, voor de vangst van vis voor de ichthyogene campagnes en voor de activiteiten van het beschermen van de vis;
 4. aan kinderen onder de zestien, op voorwaarde dat ze worden vergezeld door een vergunninghouder voor het vissen

Op verzoek van de betrokken overheidsbeambten, zijn de vissers verplicht, controle mogelijk te maken, hun tassen, containers of andere transportmiddelen te openen met uitsluiting van middelen behorende tot de privé eigendommen zoals auto’s, caravans e.d.

VISREGLEMENT

(D.P.G.P. 3 december 1979, n 22-18/Leg. en daaropvolgende wijzigingen)

VISZONES

Reservaten zijn de gebieden waar het verboden is te vissen of elke andere activiteit uit te oefenen die schade of verstoring aan de vissen toebrengt.
Bij de open viszones waar niets uit de wateren genomen mag worden, is het verboden vissen te behouden/vast te houden.
De trofeezones zijn de wateren waar het is toegestaan om slechts één exemplaar van groter formaat zoals de minimale maat aangegeven op de tabel van de diverse verenigingen te behouden.

VISVERGUNNING

Met de vergunning visserij of een identiteitsbewijs kunt u de toeristen visvergunning kopen bij de erkende verkooppunten. Het toeristen boekje/vergunning, dient voor aanvang van het vissen, met datum en viszone te worden aangeduid; tevens dient elke gevangen zalmachtige te worden genoteerd (voor de overige soorten steeds aan het einde van de dag).

VISWIJZE

Het vissen is toegestaan vanaf een uur vòòr zonsopgang tot een uur na zonsondergang.
In het geval een meer, vijver of kunstmatig water grotendeels door ijs is bedekt, is het vissen hierin en in hun zijrivieren verboden tot op een afstand van 100m vanaf het stilstaande water.
Een visser dient van een andere aanwezige visser een dusdanig afstand te houden dat het vissen door deze persoon niet wordt verstoord.
De vissers dienen in de directe omgeving van hun visspullen te blijven. Visser met een boot zijn verplicht, op verzoek van controleurs, naar de kant terug tekeren voor de nodige controles.
Het gebruik van echolood is tijdens het vissen verboden.
Gevangen vis in een verbodsperiode of van formaat, kleiner dan het minimale toegestane, dienen onmiddellijk, met de maximale zorg, te water worden gelaten, ook als het nodig is de vislijn los te snijden.
Het is verboden lokaas of vis op de oever of in het water achter te laten.

MATERIALEN EN LOKAAS

 1. I n alle wateren is het gebruik toegestaan van:
  1. schepnet en vishaak, uitsluitend te gebruiken voor het binnenhalen van reeds gevangen vis;
  2. vissen met levend aas mits deze behoren tot de volgende soorten: elrits, ruisvoorn, alborella, triotto, vairone, kopvoorn, bermpje, barbeel (behoudens beperkingen van de diverse verenigingen).
  3. resten van kunst- en natuurlijk aas in stromend water, met uitsluiting van zijderupsen of larven hiervan.
  4. de fles voor het vangen van maximaal 50 elritsen per dag, die als lokaas dienen.
 2. In alle wateren is het gebruik verboden van:
  1. elektriciteit;
  2. explosieven;
  3. bedwelmende en giftige substanties;
  4. harpoen;
  5. alle materialen die niet in het reglement worden genoemd.
 3. Ook verboden zijn:
  1. het vissen met de hand;
  2. trekkende middelen voorzien van vishaak en ankertjes, oftewel het “strop” systeem waarbij de vissen bij een ander deel van het lijf worden gevangen dan via de bek;
  3. het verzamelen van macro ongewervelden (kleine diertjes die op de bodem leven) om als aas te ebruiken in de periode 1 januari - 30 april, waarbij stenen en kiezel wordt bewogen oftewel materiaal op de bedding.
 4. Om de middelen en de wijze van vissen correct uit te oefenen in de stromend en stilstaand water dient u het visreglement van de desbetreffende visvereniging te raadplegen.

VANGSTLIMIET

Elke visdag mogen er maximaal 5 zalmachtigen worden gevangen. Voor het aantal vissen en de minimale afmetingen geldt het reglement van de diverse visverenigingen.

MATEN EN VISVERBODEN

Het vissen in stromend water is verboden van 1 november tot 31 januari (behoudens. verdere beperkingen aangegeven door de diverse verenigingen).
 1. Dit verbod is niet van toepassing op het water van de Brenta van haar oorsprong tot de brug/station van Barco.
 2. ‘s Nachts vissen is alleen toegestaan op aal, karper, meerval (alleen voor het Caldonazzomeer) en zeelt in alle stilstaande wateren en alleen in de periode van 1 juli – 30 september.
 3. Behoudens hetgeen vermeld in Hoofdstuk II van het reglement, is het onderwater vissen oftewel tijdens het duiken verboden.
 4. I n geval van bijzondere omgevingsfactoren of redenen van overmacht kan het dienstdoende kantoor, zowel het viscomité, als de viskweker toestemming geven de minimale afmetingen of periodes van verbod te beperken.


U WORDT VERZOCHT HET REGLEMENT VAN DE VERENIGINGEN DOOR TE NEMEN ALVORENS TE GAAN VISSEN

unchecked checked
Aanvraag informatie
Welke vakantie hoort bij jou?
Uw privacy is belangrijk voor ons en wij doen ons uiterste best om zorgvuldig en in overeenstemming met de geldende wetgeving met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Alle informatie is beschikbaar in het privacybeleid
Verzend!